Volume 9 Number 2 (Feb. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1179
Shih-Yao Lai, Liang-Gui Yu, Shang-Hsien Hsieh, Mei-Mei Song, and Te-Sheng Chang
82
1180
Jiangbo Shu, Qianqian Hu, and Min Zhi
92
1181
Su-Ju Lu, Ying-Chieh Liu, Mei-Chun Lin, and Fang-Hsuan Lu
99
1182
Zhaoli Zhang,Yang Li, and Hai Liu
105
1183
K. W. Lau and P. Y. Lee
110
1184
Annisa Uswatun Khasanah and Harwati
115
1185
Yichang Huang, Ye Wang, and Feng Ye
119
1186
Qiusha Min, Yating Chen, Zhifeng Wang, Dan Xia, Mingzhang Zuo, and Junming Ye
123
1187
Pornchai Nookaew, Supaluk Satpretpry, and Patee Krettanakorn
129
1188
Md Nazirul Islam Sarker, Min Wu, and Md Altab Hossin
136
1189
Pushpa Kumari, Rajiv Nayan, S. P Aggarwal, and Geetanjali Baswani
143
1190
Supaluk Satpretpry, Pornchai Nookaew and Khwanchai Praditsin
149
1191
Titiya Netwong
154
1192
Victoria Shropshire and Sarah Tytler
159
Copyright © 2008-2019. International Journal of Information and Education Technology. All rights reserved.
E-mail: ijiet@ejournal.net