Volume 9 Number 4 (Apr. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1207
Ching-Yu Huang
241
1208
Wei Shi, Kosuke Kaneko, Chenguang Ma, and Yoshihiro Okada
250
1209
Mariah Park and Tea In Han
257
1210
Haya Shamir, Erik H. Yoder, David B. Pocklington, and Kathryn C. Feehan
263
1211
Nurul Nisa Omar and Yi Jun Phung
268
1212
Liang Yanbing
274
1213
Haya Shamir, Erik Yoder, David Pocklington, and Kathryn Feehan
280
1214
Thuy Thi Thanh Nguyen and Takashi Yukawa
286
1215
Lin Fang-Tzu and Lin Hui-Wen
297
1216
Fan Zhang
302
1217
Pek Foong Ng and Kung-Keat Teoh
306
1218
Shufen Liang, Hongwei Yue, Fangchen Yang, Yingying Fu, Chenfei Li, and Yihong He
310
1219
Chen Gangtian
314
Copyright © 2008-2019. International Journal of Information and Education Technology. All rights reserved.
E-mail: ijiet@ejournal.net