Volume 9 Number 1 (Jan. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1164
Hui-Jiun Hu and Li-Shu Lu
1
1165
Zoi Karatza
8
1166
Lu Li-Shu and Wu Pei-Fen
16
1167
Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook
21
1168
Jiajun Guo
27
1169
Ya-Fung Chang, Chia-Ling Hsu, Wei-Nian Chen, and Tzu-Ting Wang
35
1170
Masahisa Shinoda
41
1171
Fuad M. Alkoot
46
1172
Hua Fan, Weijian Chen, Jin Zhang, Yulan Li, Xingning Ye, and Quanyuan Feng
51
1173
I-Jui Lee, Ting-Chun Hsu, Ten-Li Chen, and Meng-Cong Zheng
56
1174
Feng Ye, Yong Chen, and Qian Huang
61
1175
Sam Clark and Lena Lee
66
1176
Junya Shinzawa, Shumei Chen, Jinhua She, Hiroyuki Kameda, and Sumio Ohno
70
1177
Qun Wan, Li Hong Guo, Ding Wang, Lin Zou, and Ji Hao Yin
74
1178
Jinyu Zhang and Hongman Wang
78
Copyright © 2008-2019. International Journal of Information and Education Technology. All rights reserved.
E-mail: ijiet@ejournal.net