Home > Archive > 2018 > Volume 8 Number 3 (Mar. 2018) >
Volume 8 Number 3 (Mar. 2018)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 8 Number 3 (Mar. 2018)) Page
1029
D. Dissanayake, T. Perera, C. Elladeniya, K. Dissanayake, S. Herath, and I. Perera
171
1030
Linnéa Stenliden
178
1031
Dkhili Sahbi and Boujdaria Mohamed Mahdi
186
1032
Hsin-Ke Lu and Peng-Chun Lin
194
1033
P. Zhang, Y. Zhang, and Y. Chang
199
1034
Caroline T. W. Chan
205
1035
Gülüstan Doğan, Ayşe Saliha Sunar, İsmail Duru, and Su White
213
1036
Anita Dani
218
1037
Guangjin Peng, Zhihong Fu, Qian Zhang, and Chunyan Li
223
1038
Yi-Shin Lin, Ko-Chiu Wu, and Saiau-Yue Tsau
227
1039
Daohao Ge, Liqiang Zhang, Fangwei Xie, and Pengfei Qian
231
1040
Laura Malita, Laurentiu Gabriel Tiru, and Gabriela Grosseck
235
1041
Ningning Zhou and Yulong Deng
240
1042
Lipeng Feng and Guoqiang Shi
245

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2023: 2.8), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net
  • Article Processing Charge: 800 USD