Volume 9 Number 3 (Mar. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1193
Shu-Fang Lin, Hung-Chang Chang, Chi-Tung Chen, and Ching-Ling Wu
164
1194
Dongyang Wang, Yan Xiao, and Jie Tao
171
1195
Zhifeng Wang, Rong Zhao, Yanli Xu, Xiangyong Li, Mingzhang Zuo, and Junmin Ye
178
1196
Ching-Sung Wang, Yin-Cheng Huang, Teng-Wei Wang, and Si-Huei Lee
184
1197
Yi-Wen Su
189
1198
Haya Shamir, David Pocklington, Kathryn Feehan, and Erik Yoder
196
1199
Yan Xiao, Hui Sun, and Bin Luan
201
1200
Takashi Yamashita and Rachel Caitlyn Crane
206
1201
Akekathed Sanglub, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon
213
1202
Shirley Shao
218
1203
Bor-Tyng Wang
222
1204
Fan Yang
227
1205
Ang-Cheng Kris Ho and Victor J. Rodriguez
231
1206
Zeplin Jiwa Husada Tarigan, I Nyoman Sutapa, Jenny Mochta, and Widjojo Suprapto
236
Copyright © 2008-2019. International Journal of Information and Education Technology. All rights reserved.
E-mail: ijiet@ejournal.net