Home > Archive > 2020 > Volume 10 Number 2 (Feb. 2020) >
Volume 10 Number 2 (Feb. 2020)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 10 Number 2 (Feb. 2020)) Page
1344 Article
Timothy Arndt and Angela Guercio
84
1345 Article
Olga A. Astafurova, Anna S. Borisova, Eyda V. Golomanchuk, and Tatyana А. Omelchenko
90
1346 Article
Gridaphat Sriharee
95
1347 Article
Li Xiao-Dong and Cao Hong-Hui
104
1348 Article
Yu-Chun Wang and Liwei Hsu
110
1349 Article
Wacharapong Nachiengmai, Sakgasit Ramingwong, and Amphol Kongkeaw
117
1350 Article
Kanyuma Jitjumnong, Pasapitch Chujai, and Noritsugu Kamata
122
1351 Review
Wei Lina, Zhang Wei, and Qu Chen
127
1352 Review
Qianfei Tian, Juan Zhang, Chuan Tang, Lina Wang, Junmin Fang, and Zhiqiang Zhang
135
1353 Article
Nurkhairo Hidayati, Siti Zubaidah, Endang Suarsini, and Henry Praherdhiono
140
1354 Review
Yu-Tai Wu, Yu-Feng Wu, and Jian-Hong Ye
146
1355 Article
Cecilia Junio-Sabio and Monaliza M. Manalo
154
1356 Article
Wei He and Li Zhao
159

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Dr. Steve Thatcher
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2022: 2.0), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net